Wybrano nowy Zarząd Klub

W dniu 17 marca br. odbyło się Walne Zebranie Miejskiego Klubu Sportowego Concordia Murowana Goślina

Miejski Klub Sportowy Concordia Murowana Goślina informuje, że dnia 17 marca 2023r. podczas Walnego Zebrania Członków, w związku z kończącą się kadencją Władz Klubu, wybrano nowy Zarząd Klubu oraz nowych Członków Komisji Rewizyjnej.

Nowy skład Zarządu Klubu na lata 2023-2027 przedstawia się następująco:

  • Dawid Krauze – Prezes Zarządu
  • Jan Ilski – Wiceprezes Zarządu
  • Krzysztof Malinowski – Sekretarz Zarządu
  • Jarosław Dobrowolski – Członek Zarządu
  • Ryszard Smogór – Członek Zarządu

Nowy skład Komisji Rewizyjnej Klubu na lata 2023-2027 :

  • Paweł Janowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Janusz Schwark – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
  • Jerzy Pędziński – Członek Komisji Rewizyjnej

Zarząd Klubu został wybrany jednogłośnie oraz zgodnie z zapisami statutu Miejskiego Klubu Sportowego Concordia Murowana Goślina.

Życzymy pomyślnej i owocnej pracy na rzecz Klubu oraz promocji sportu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej!